Treball i pensions

Aproximació als llocs de treball de la independència

Els recursos econòmics de la Catalunya independent podrien generar fins a 475.000 llocs de treball, el 85% dels quals serien en empreses privades.

2 de cada 3 persones sense feina podrien ser contractades amb el nou Estat, reduint l’actual nivell d’atur del 19,1% a només el 6,6% en molt pocs anys. Una xifra d’aturats que situaria Catalunya al nivell dels països de la UE més desenvolupats.

Un estudi elaborat per l’economista i consultor d’empreses i institucions públiques, Josep M. Vázquez, situa la reducció de l’atur català fins a una tercera part de l’actual situació  gràcies a l’assoliment de la independència

(Per a descarregar el document en format pdf cliqueu aquí)

 

En una Catalunya independent les pensions estan garantides

Un estudi elaborat pels economistes David Ros i Pere Miret afirma que a la República catalana les pensions estarien garantides, tant per la creació de prop de mig milió de nous llocs de treball en els primers anys —gràcies a poder disposar dels 16.000 milions d’euros del dèficit fiscal i de poder decidir la seva destinació a inversions públiques o a rebaixes en la pressió fiscal— així com a un accelerat creixement del PIB, que duplicaria en 10 anys l’actual, superant els 400.000 milions d’euros. El sistema de seguretat social català rebria uns 3.467 milions d’euros per les noves cotitzacions, i l’administració tributària de Catalunya ingressaria uns 1.650 milions d’euros afegits.

(Per a descarregar el document en català, en format pdf, cliqueu aquí)

 

En una Cataluña independiente las pensiones están garantizadas

Un estudio elaborado por los economistas David Ros y Pere Miret afirma que en la República catalana las pensiones estarían garantizadas, tanto por la creación de cerca de medio millón de nuevos puestos de trabajo en los primeros años —gracias a poder disponer de los 16.000 millones de euros del déficit fiscal y de poder decidir su destino a inversiones públicas o a rebajas en la presión fiscal— como a un acelerado crecimiento del PIB, que duplicaría en 10 años el actual, superando los 400.000 millones de euros. El sistema de seguridad social catalán recibiría unos 3.467 millones de euros por las nuevas cotizaciones, y la administración tributaria de Cataluña ingresaría unos 1.650 millones de euros añadidos.

(Para descargar el documento en castellano, en formato pdf, clicar aquí

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Login