L’opinió dels experts

El futur de Catalunya: l’opinió dels experts

En els darrers anys molts experts i expertes han realitzat estudis sobre el futur de Catalunya. El seu treball s’ha difós sovint en llibres i publicacions especialitzades, però cal que arribi al gran públic. Amb aquest objectiu, en aquesta sèrie d’articles  publicats pel diari El Punt Avui –sèrie coordinada per Oriol Amat i David Ros– s’analitzen aquelles qüestions de l’àmbit econòmic que preocupen els catalans i les catalanes.

 En la major part de les problemàtiques analitzades sectorialment pels experts –majoritàriament economistes, però també, juristes, enginyers, empresaris, etc.– trobarem un comú denominador: per atendre adequadament en el proper futur els interessos de les persones i dels sectors d’activitat, Catalunya necessita, en primer lloc, plenes competències i en segon lloc poder administrar els recursos que els catalans i les catalanes generen amb el pagament dels seus impostos i de les cotitzacions socials. Dues condicions que es poden obtenir amb un nou estat.

(Extret de l’article de presentació de la sèrie, d’Oriol Amat i David Ros)

La relació econòmica Catalunya – Espanya. Com hem arribat fins aquí? (Albert Carreras)

Quin futur té la Catalunya autonòmica?  (Albert Carreras)

Catalunya, una economia sòlida en internacionalització per afrontar el futur (Joan Tristany)

Amb el nou estat, bones expectatives de creixement (Pere Miret)

L’endeutament de la República Catalana (David Ros i Pere Miret)

Un model econòmic per al futur de Catalunya (Jordi Angusto)

La moneda de la república catalana (Natàlia Mas-Guix)

Una base econòmica sòlida (Joan B. Casas)

El dèficit fiscal de Catalunya (Oriol Amat)

Polítiques econòmiques per al futur (Modest Guinjoan)

Catalunya, futur pol d’estabilitat i prosperitat a Europa (Amadeu Altafaj)

La hisenda catalana (Marta Espasa)

El canvi que fem és per millorar el benestar de les persones (Josep Maria Forné)

Els llocs de treball com a conseqüència de la independència  (Josep Maria Vázquez Zacarías)

Un país emprenedor. Microempreses i autònoms (Josep Maria Vázquez Zacarías)

El futur de les pensions (Josep Ginesta)

Les pensions a la República (Pere Miret, David Ros i Jaume Pérez)

Poder decidir la inversió en infraestructures, clau de futur (Ignasi Sayol)

El gran eix Ferrmed i el corredor mediterrani (Joan Amorós)

El futur de les infraestructures (Ricard Font)

La nostra pagesia. El futur del sector agroalimentari (Francesc Reguant)

I l’europea? La nacionalitat espanyola dels catalans (Eduard Sagarra)

Ni un segon vagant per l’espai extracomunitari (Albert Royo)

El finançament de les empreses a Catalunya i del nou estat català (Joan Maria Mateu)

El futur de la banca d’inversió i dels mercats financers a Catalunya  (Robert Casajuana)

Catalunya aprofitarà el sol que capten els sostres i terrats  (Assumpta Farran)

 La transició energètica  (Joan Vila i Ramon Garriga)

La república catalana: cap a un sistema financer propi (Natàlia Mas)

Un país millor amb poques lleis, ben aplicades  (Oriol Amat)

El futur de l’empresa: oportunitats i reptes  (Ricard Gené

Què han fet les empreses per adaptar-se als canvis (Xavier Cuadras i Modest Guinjoan)

L’empresa catalana, compromís de futur (David Poudevida)

Independència i repartiment d’actius i passius (Jordi Angusto i David Ros

El pressupost de la Generalitat en una Catalunya independent (Núria Bosch)

Els ingressos de l’endemà de la Generalitat de Catalunya (Albert Sagués)

Els costos (i beneficis) de la transició (Pere Aragonès)

Negociarà l’Estat espanyol la independència de Catalunya? (Rafael Rubio)

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Login