Articles d’autor

Escolta, Europa!

Pere Miret (Desembre 2017)

La qüestió és: pot tolerar la Unió Europea que un estat membre com l’espanyol vulneri impunement els drets fonamentals d’una part de la ciutadania europea, ciutadans d’una nació com la catalana que han reclamat pacíficament per tots els mitjans durant molts anys el seus drets nacionals?”

Enllaç a l’article

 

Xenofòbia, el concepte que ho explica tot

Francesc Reguant (Octubre 2017)

“La xenofòbia és el concepte que ho explica tot, perquè darrera de la xenofòbia hi ha l’insult, la mentida, la humiliació i la discriminació.” Versió en català 

“La xenofobia es el concepto que lo explica todo, porque detrás de la xenofobia está el insulto, la mentira la humillación y la discriminación.” Versión en castellano 

“Xenophobia is the concept that explains everything, because behind xenophobia is insult, lies, humiliation and discrimination.”  English version 

“La xénophobie est le concept qui explique tout, car derrière la xénophobie il y a l’insulte, le mensonge, l’humiliation et la discrimination.“  Version française 

 

Elements de racionalitat entorn del Referèndum de l’1 d’octubre

Oriol Martínez Alòs-Moner (Octubre 2017)

“…les institucions espanyoles han mostrat en múltiples ocasions pràctiques no democràtiques, molt apartades del funcionament normal de la major part d’estats de l’Europa occidental.”

Enllaç a l’article

 

Com reaccionarà Espanya davant de la possible independència de Catalunya?

Rafael Rubio i Pere Miret (Setembre 2017)

Un interessant estudi dels economistes Rafael Rubio i Pere Miret, on es contemplen diferents escenaris a través de la teoria de jocs per a arribar a determinar quina és, des de la perspectiva de la racionalitat econòmica, la millor estratègia que hauria d’adoptar cadascuna de les dues parts davant de la possible independència de Catalunya. 

Enllaç al document 

 

Progrés o decadència total

Pere Miret (Setembre 2017)

“El model econòmic espanyol condueix a la maltractada perifèria, a les colònies com Catalunya, a la decadència total, car cada cop és més gran el pes de la megacapital Madrid, a diferència dels estats federals. En aquest context la independència de Catalunya és l’única oportunitat per a desenvolupar el potencial de l’economia catalana.”

Enllaç a l’article

 

Catalunya i la Unió Europea, sense ficció

David Ros i Jaume Pérez (Juny 2017)

“… la primera fase de la construcció de la UE va ser el mercat comú, i cap país europeu té interès en canviar aquest marc.”

Enllaç a l’article

 

Mentides i llibertat

Pere Miret (Juliol 2017)

“Saben que les seves mentides no se les creuen ni ells [l’Estat espanyol] i que el resultat del referèndum no pot ser un altre que una clara votació a favor de la independència.”

Enllaç a l’article

 

Raons per a la independència de Catalunya des d’una perspectiva d’ estat-nació 

Oriol Martínez (Juny 2017)

“…els catalans que reclamen la independència només busquen una manera millor d’administrar el poder i els recursos, donada la manifesta incapacitat de Madrid per governar la inherent heterogeneïtat del país.”

Enllaç a l’article

 

A mi, qui em pagarà la pensió?

Josep M. Vázquez (Març 2017)

“Amb menys atur i un salari mitjà més alt, [Catalunya] no només disposarà dels diners per pagar les pensions quan sigui el moment, sinó que també estarà en millors condicions que l’Estat espanyol, per mantenir-ne el poder adquisitiu.”

Enllaç a l’article 

 

Allargar les obres de La Sagrera-Sant Martí més que les de la Sagrada Família?

Josep M. Vázquez (Abril 2017)

“El govern de l’Estat ha confirmat el 28 de març d’enguany que no té cap intenció de corregir el dèficit crònic en inversions a Catalunya. En concret no s’ha previst cap partida per a La Sagrera-Sant Martí des d’ara i fins al 2020.”

Enllaç a l’article

 

Dèficit fiscal i frau fiscal: ben desiguals

Pere Miret (Maig 2017)

“En general, el percentatge d’economia submergida és més baix en els països més desenvolupats.”

Enllaç a l’article

 

Regeneració democràtica

Pere Miret (Abril 2017)

“El Tribunal Constitucional espanyol, especialment després de l’última reforma del PP, ultrapassa les prerrogatives usuals i actua d’una forma impròpia de les democràcies europees.”

Enllaç a l’article

 

Model educatiu i dèficit en formació tècnica 

Oriol Martínez Alòs-Moner (Gener 2017)

“Per a fer front als desequilibris educatius, és necessari fer-ho des d’un enfocament global, que consideri totes les fases de l’educació i l’estructuració del mercat de treball.”

Enllaç a l’article

 

Sí que es pot millorar l’Estat del benestar: amb la República Catalana

Pere Miret (Febrer 2017)

“… la gestió de l’educació i de la sanitat a Catalunya depèn de la Generalitat. Però la gran majoria dels recursos per a finançar aquests serveis socials els transfereix l’Administració central de l’Estat espanyol d’acord amb un sistema de finançament que no és equitatiu.”

Enllaç a l’article

 

Reforma del sistema de finançament autonòmic?: no serveix de res

Pere Miret (Gener 2017)

“L’infrafinançament de la Generalitat de Catalunya ve de lluny.”

Enllaç a l’article

 

Clúster agroalimentari català: guanyant a la dificultat

Francesc Reguant (Desembre 2016)

“Dóna fe de la competitivitat de l’agroalimentació catalana l’evolució del seu comerç exterior. Fa vint anys la taxa de cobertura (exportacions respecte de les importacions) era del 44%, avui és propera al 100%, és a dir, a l’equilibri comercial.”

Enllaç a l’article

 

Certeses i incerteses sobre la independència de Catalunya

Pere Miret (Novembre 2016)

“… enfront de les incerteses sobre el procés independentista es poden constatar algunes certeses. La principal és que continuar pertanyent a l’Estat espanyol […] aboca els ciutadans que viuen a Catalunya a un futur econòmic molt dolent […] sigui quin sigui el color del Govern espanyol de torn […] l’Estat espanyol escanya l’economia catalana.

Enllaç a l’article

 

L’agricultura catalana a Europa

Francesc Reguant (Juliol 2016)

“…l’Estat no ha defensat a Brussel·les la singularitat de l’agricultura catalana,”

Enllaç a l’article

 

El Brexit vist des d’una perspectiva catalana

Oriol Martínez Alòs-Moner (Setembre 2016)

“El Brexit ha tingut més d’un resultat, d’acord amb els diferents enfocaments que tenen les quatre nacions del Regne Unit (UK) sobre el projecte europeu, sobretot entre Escòcia i Anglaterra.”

Enllaç a l’article

 

L’Estat espanyol, les pensions i la judicialització de la política

Gonzal Bayó (Juliol 2016)

“No s’entén com la ciutadania espanyola en general, i alguns polítics en particular, permeten que la manipulació de la justícia pels poders polítics faci retrocedir a passos gegantins el que era un estat democràtic portant-lo cap a una dictadura de dretes, nacionalcatòlica i econòmicament neoliberal.”

Enllaç a l’article

 

Por de no cobrar la pensió?

Jaume Pérez Santos (Juliol 2016)

“És jurídicament inviable un boicot de l’Estat espanyol als catalans en matèria de pensions.”

Enllaç a l’article

 

Té importància la independència?

Pere Miret (Juliol 2016)

“…el Sr. Borrell, exministre del Govern espanyol, i el seu cor d’imperialistes espanyols intenten minimitzar l’impacte econòmic positiu de la independència de Catalunya no respectant la veritat. […] per al càlcul de les balances fiscals […] el Sr. Borrel fa trampes.”

Enllaç a l’article

 

Rànquings de qualitat i dimensió dels estats classificats

Jaume Pérez Santos (Juliol 2016)

“Els primers llocs de les classificacions dels rànquings de qualitat els ocupen majoritàriament estats petits i mitjans, equiparables a Catalunya.”

Enllaç a l’article

 

Fa política el Banc Central Europeu?

Pere Miret (Juliol 2016)

“Els bons de la Generalitat de Catalunya no tenen la qualificació de grau d’inversió […] L’actual qualificació creditícia dels bons de la Generalitat es basa en el supòsit del manteniment de l’statu quo, és a dir, continuació de l’ofec de les finances de la Generalitat per part de l’Estat espanyol.”

Enllaç a l’article

 

La importància de mantenir Catalunya com a pol d’atracció d’inversions

Oriol Martínez Alòs-Moner (Maig 2016)

“…res apunta a una disminució en la capacitat de Catalunya per a atreure inversions productives, especialment en sectors claus per a l’economia del futur…”

Enllaç a l’article

 

L’Estat espanyol inverteix en infraestructures de forma insuficient a Catalunya

David Ros (Maig 2016)

“Com a conseqüència del baix nivell d’inversió estatal, mentre Catalunya no disposi dels mitjans per a administrar els impostos que genera […] tindrà greus dificultats per a competir a nivell internacional.”

Enllaç a l’article

 

La solvència de Catalunya atrau inversions productives, un factor clau d’estabilitat

Oriol Martínez Alòs-Moner (Abril 2016)

“…l’Àrea Metropolitana de Barcelona reuneix una sèrie d’elements difícils de replicar en una sola regió europea […] no és agosarat afirmar que existeixen uns elements diferencials a Catalunya respecte de la resta de regions del sud del continent.”

Enllaç a l’article

 

Les carències en infraestructures, un fre per a l’ocupació a Catalunya

Josep Maria Vázquez (Abril 2016)

“Una Catalunya independent tindria recursos suficients per a invertir en infraestructures […] amb uns efectes sobre l’ocupació de 185.000 nous llocs de treball.”

Enllaç a l’article

 

Qui té por de la “quarta revolució industrial”?

Pere Miret (Abril 2016)

“L’elevat atur a l’Estat espanyol […] és atribuïble al xoc tecnològic? Més aviat no: veiem que a països més avançats tecnològicament que l’Estat espanyol […] l’atur és molt més baix.”

Enllaç a l’article

 

El corredor mediterrani, un eix econòmic menystingut per l’Estat espanyol

Jaume Pérez Santos (Març 2016)

El Govern espanyol ignora sistemàticament el corredor mediterrani —una actuació contrària a la lògica dels corredors transeuropeus— perquè el desenvolupament dels corredors el planteja en termes merament polítics…” 

Enllaç a l’article

 

Competint des de la ineficiència energètica

Jaume Domènech (Març 2016)

“Històricament els costos de producció [de l’energia elèctrica] s’han vist afectats per decisions no només d’índole econòmica sinó també administrativa, reguladora i d’interès polític…”

Enllaç a l’article

 

Independència i globalització

Pere Miret (Març 2016)

“Actualment hi ha un desencaixament entre l’economia global i les institucions de l’Estat espanyol pel que fa a l’economia catalana. La independència de Catalunya representa una reorganització de les institucions polítiques per a desenvolupar el potencial de l’economia catalana.”

Enllaç a l’article

 

Independencia y globalización

Pere Miret (Marzo 2016)

“Actualmente hay un desencaje entre la economía global y las instituciones del Estado español en cuanto a la economía catalana. La independencia de Cataluña representa una reorganización de las instituciones políticas para desarrollar el potencial de la economía catalana.”

Enlace al artículo

 

Endeutament i independència

Pere Miret (Febrer 2016)

En aquest article, Pere Miret dóna resposta a algunes veus interessades en difondre l’opinió de que la independència de Catalunya no seria possible per un deute públic massa elevat, i aporta els arguments que permeten afirmar que la situació del deute de la República Catalana seria molt millor que l’actual, ja que Catalunya està pagant un percentatge superior del deute espanyol del que li correspondria en cas d’independència.

Enllaç a l’article complet

 

Endeudamiento e independencia

 Pere Miret (Febrero 2016)

En este artículo, Pere Miret responde a algunas voces interesadas en difundir la opinión de que la independencia de Cataluña no sería posible por una deuda pública demasiado elevada, y aporta los argumentos que permiten afirmar que la situación de la deuda pública de la República Catalana sería mucho mejor que la actual, ya que Cataluña está pagando un porcentaje superior de la deuda española del que le correspondería si fuera independiente.

Enlace al artículo completo

 

La República Catalana serà un pol d’atracció d’empreses

Pere Miret (Febrer 2016)

“Les dades de les societats mercantils (bàsicament anònimes i limitades), que permeten arribar fins al desembre del 2015, mostren que el 2015 a Catalunya es van crear 18.883 noves empreses, amb un alça interanual del 6,9 %, mentre que al conjunt de l’Estat espanyol sols van créixer el 0,5 %. En termes nets, descomptant les dissolucions d’empreses, el 2015 a Catalunya es van constituir 16.615 noves empreses mercantils, amb un augment anual del 9,3 % enfront d’un increment del 2,3 % al conjunt de l’Estat.”

Enllaç a l’article complet

 

La república Catalana será un polo de atracción de empresas

Pere Miret (Febrero 2016)

“Los datos de las sociedades mercantiles (básicamente anónimas y limitadas), que permiten alcanzar hasta diciembre de 2015, muestran que en 2015 en Cataluña se crearon 18.883 nuevas empresas, con un alza interanual del 6,9 %, mientras que en el conjunto del Estado español solo crecieron el 0,5 %. En términos netos, descontando las disoluciones de empresas, en 2015 en Cataluña se constituyeron 16.615 nuevas empresas mercantiles, con un aumento anual del 9,3 % frente a un incremento del 2,3 % en el conjunto del Estado.”

Enlace al artículo completo

 

Independència, deute i mercats financers

Roger Fatjó (Gener 2016)

“Davant l’inesperat acord de Junts x Si i la CUP per formar govern a Catalunya […] als mitjans unionistes no els ha quedat cap altre recurs que recórrer al ja caduc i rebatible discurs de la por.”

En aquest article, Roger Fatjó  deixa en evidència la pobresa argumental en l’àmbit econòmic dels qui abanderen l’unionisme.

Enllaç a l’article complet 

 

L’economia de l’Estat català: prosperitat

Pere Miret (Desembre 2015)

“…el Govern català podria adequar la política econòmica a les necessitats de l’economia catalana, la qual cosa, si es fes de manera encertada, augmentaria significativament la generació de riquesa i el benestar dels ciutadans.”

Enllaç a l’article complet

 

La economía del Estado catalán: prosperidad

Pere Miret (Diciembre 2015)

“… el Gobierno catalán podría adecuar la política económica a las necesidades de la economía catalana, lo que, de hacerse de manera acertada, aumentaría significativamente la generación de riqueza y el bienestar de los ciudadanos.”

Enlace al artículo completo

 


 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Login