Possible boicot als productes catalans

El possible boicot als productes catalans no tindria un efecte significatiu per la cada cop menor dependència dels mercats interiors.

Des de fa temps, declaracions i notícies malintencionades de responsables polítics i mitjans de comunicació estatals, han generat un clima d’animadversió contra Catalunya a la resta de l’Estat. Arran de l’inici del procés sobiranista aquesta intoxicació informativa s’ha incrementat.

Aquest clima pot tenir certes conseqüències a l’hora d’escollir els productes que consumeix la població espanyola. Aquest fet no és nou. Fa anys que el consum i les inversions de les administracions públiques es dirigeixen fonamentalment a productes i empreses de la resta de l’Estat. Hi ha empreses que han hagut d’obrir seus fora de Catalunya per a poder vendre millor els seus productes a l’Administració espanyola.

Pel que fa a la població, hi ha hagut campanyes que han afectat en moments puntuals (aprovació de l’Estatut) el consum de productes clarament catalans (cava).

Pot produir-se un boicot que impacti seriosament l’economia catalana?

El valor afegit brut

Per a esbrinar l’impacte d’un boicot la millor magnitud a analitzar és el valor afegit brut (VAB) dels productes catalans, que mesura el que realment es produeix al país. Un 60  % del que es produeix es consumeix a Catalunya mateix, un 22 % a la resta de l’Estat i un 18 % a fora.

Pastís percentatge participació comerç Cat Espanya Món

Fa divuit anys Espanya representava un 30 %. L’economia catalana s’ha internacionalitzat molt.

Les exportacions. Catalunya depèn cada cop menys del mercat espanyol

Una altra manera de mirar-ho és analitzant les exportacions. Des de Catalunya cada vegada s’exporta més a l’estranger.

Les exportacions a la resta del món superen les espanyoles ja des del 2009: l’any 2013 la diferència va ser de 57 % a 43 %.

Gràfic Evol Comerç Cat Espanya Món 1995-2013  

Font: C-Interreg.Nota: Espanya sense Catalunya

Impacte del boicot sobre el creixement de Catalunya

S’han fet estudis per a avaluar l’impacte d’un possible boicot sobre l’economia catalana que analitzen diversos escenaris. El més conegut i acceptat és l’estudi dels professors Guinjoan i Cuadras,  en què es diu que el boicot dels consumidors (criteris emocionals) serà superior al de les empreses (criteris racionals).

D’altra banda, s’ha de considerar que un boicot és quelcom temporal i, al cap d’un temps, el mercat torna a funcionar en termes de preu i qualitat.

Amb posterioritat a l’estudi esmentat, els professors Pol Antràs i Jaume Ventura han fet estimacions en què quantifiquen una possible reducció del comerç. Calculen  que durant el període de màxima intensitat del boicot podria significar entre un 1,2  % i un 1,6  % del PIB.

“Considerant tots aquests factors, la hipotètica pèrdua en PIB català a curt termini associada a la caiguda del comerç català amb Espanya amb molta probabilitat seria a l’entorn de l’1 % —molt difícilment superaria el 2 %—. En tot cas, es veuria àmpliament compensada per la desaparició del dèficit fiscal (que durant el període 1986-2010, de mitjana, va representar un 8,1 % del PIB.”

Superat aquest impacte del boicot, coincidim amb el professor Antoni Castells que a llarg termini es pot presumir un impacte positiu d’entre el 7,0  % i el 8,5 % del PIB, pel fet de disposar de les mesures que comporta un estat propi.

Les exportacions a la resta de l’Estat, en termes relatius, ja han baixat. La causa fonamental rau, no en un boicot, sinó en l’estancament econòmic d’Espanya, l’alta taxa d’atur, els desnonaments…, tot plegat ha fet baixar el poder adquisitiu de les persones i de les empreses espanyoles.

Davant d’aquesta situació els empresaris catalans han reaccionat enfocant l’activitat exportadora cap a l’estranger. El turisme i aquestes exportacions a l’estranger compensen la baixada del consum espanyol.

Catalunya és un dels països relativament més exportadors d’Europa i això és clau per a la nostra economia.

Probablement hi haurà un cert boicot comercial, però el seu impacte sobre l’economia catalana serà transitori, reduït i assumible. A curt termini només repercutirà molt moderadament sobre el creixement de l’economia catalana. A llarg termini el creixement serà molt important.


 

Fonts:

Llibre Sense Espanya. Balanç econòmic de la independència de Modest Guinjoan i Xavier Cuadras. Resumit en el vídeo:

https://sites.google.com/site/construintunestatcatala/els-conflictes-amb-l-estat-espanyol/el-boicot-comercial

Col·lectiu Wilson. Vídeo sobre el boicot:

http://www.wilson.cat/ca/audiovisuals/item/229-amb-la-independ%C3%A8ncia-qu%C3%A8-passaria-amb-un-boicot?-subtitulado.html

Antoni Castells. Sis comentaris sobre la viabilitat econòmica de la independència i dos aclariments previs dins del llibre: Economia de Catalunya. Preguntes i respostes sobre l’impacte econòmic de la independència. CEC. Editorial Profit. Barcelona, 2014.

Presentació d’Economistes per la Independència: el “boicot” i el seu impacte a les empreses

http://economistes.assemblea.cat/wp/wp-content/uploads/2013/04/BOICOT-V71.pdf.

Per a les dades d’importacions i exportacions, Datacomex i C-interreg.Per a dades del PIB. Generalitat de Catalunya. Consell Assessor de la Transició Nacional (2014) Les relacions comercials entre Catalunya i Espanya, Informe 11, versió revisada octubre, p. 23

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_11_relacions_comercials.pdf consultada el 24/3/2014.


F03 01 R02 

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Login